VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • kompletní vedení účetnictví,
 • vedení daňové evidence,
 • zpracování účetní závěrky,
 • příprava účetních sestav a výkazů,
 • zastupování klienta při kontrolách z finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce,
 • součinnost při provádění auditu účetnictví,
 • založení ročních účetních uzávěrek do sbírky listin Obchodního rejstříku,
 • a mnoho dalších specifických služeb po vzájemné dohodě s klientem

ZPRACOVÁNÍ STATISTICKÝCH VÝKAZŮ

 • zpracování statistických hlášení pro ČSÚ a ostatní
 • zpracování výkazů pro bankovní účelyDOTACE

 • vyřízení záležitostí při získání finančních zdrojů z fondů EU, národních fondů, Úřadu práce atd.,
 • zařízení potvrzení o bezdlužnosti,
 • zasílání požadovaných měsíčních hlášení a dalších dokumentů

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

 • daň z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z příjmů právnických osob
 • daň ze závislé činnosti
 • srážková daň
 • daň silniční
 • daň z nemovitých věcí
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • a ostatních daní

SPRÁVA DATOVÝCH SCHRÁNEK

 • spravování datových schránek,
 • pravidelné stahování a vyřizování příchozí korespondence,
 • správa daňových informačních schránek

ZPRACOVÁNÍ MEZD

 • kompletní zpracování mezd a personalistiky
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • výpočet mezd včetně případných exekucí
 • připravení příkazů k úhradě
 • roční zúčtování daně příprava dokumentů pro příslušné úřady
 • archivace mzdových dokladů
 • zastupování klienta při kontrolách z FÚ OSSZ, ZP, ÚP
 • součinnost s exekutorskými úřady

KOMUNIKACE S ÚŘADY

 • usnadnění komunikace s úřady,
 • zastupování firmy či OSVČ při kontrolách z FÚ, OSSZ, ZP
 • zastupování firmy či OSVČ při jednání s FÚ, ČSSZ, ZP, ÚP, Celní správou, Živnostenským úřadem atd.

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 • zpracování ekonomických a finančních analýz,
 • zpracování podkladů pro žádosti o poskytnutí úvěrů,
 • poradenství v přípravě žádostí o dotace,
 • ekonomické rozvahy

EET

 • komplexní správa a zprovoznění elektronické evidence tržeb

OSTATNÍ SLUŽBY

 • zajištění fakturace
 • správa a vedení účtů
 • platební styk
 • ostatní služby dle požadavku a potřeb klientaZAÚČTUJEME VŠE s.r.o.

Františka Halase 1443, 434 01 Most

Telefon: 602 268 688
E-mail: info@zauctujemevse.cz


Design & code by Andrej Sinu